gå til innhold

Kandidatinformasjon for VideoOvervåket Test

Informasjon om Båtførerprøven 2021

Aldersgrense

Du være fylt 14 år før du avlegger Båtførerprøven. Båtførerbevis blir utstedt til alle over 16 år, som har bestått Båtførerprøven.

Antall oppgaver

Båtførerprøven består av 50 oppgaver.

Tidsbegrensning

Du har 60 minutter fra testen starter.

Hjelpemidler

Du kan bruke utskrift av kart (elektroniske kart er ikke tillatt brukt), parallellforskyver/linjal (uten formler eller annen ekstra informasjon) /stikkpasser/rullelinjal, penn/blyant, kladdeark og kalkulator. Noen oppgaver krever bruk av kartsett med fire kart, der du kan få spørsmål fra alle fire kartene. Her finner du kartsamlingen du må skrive ut før prøven.

Krav til bestått

For å bestå Båtførerprøven kreves 80% eller mer i Totalt resultat, og 80% eller mer i emne 4 "Spesielt viktige emner".

Kontinuasjonsprøve

Hvis du ikke består prøven, må du vente 14 dager før du kan gjøre et nytt forsøk.

Gjennomføring av eksamen

Les mer om hva du må gjøre før eksamensgjennomføringen, og selve eksamensgjennomføringen her.

Registrering av resultat

Når eksamen avsluttes vises resultatet på skjermen. Du får beskjed om ditt resultat er innenfor beståttgrensen eller ikke, samt prosentfordelingen innenfor de fire emnene som utgjør Båtførerprøven. Du får ikke tilbakemelding om resultat på det enkelte spørsmål. Dersom ditt resultat er innenfor beståttgrensen vil Norsk Test ta en gjennomgang av eksamensgjennomføringen før endelig godkjenning av resultatet vil bli gitt. Det er en mulighet for at prøveresultatet blir underkjent selv om du fikk nok poeng på selve eksamen. Du kan se om resultatet er godkjent på «Min side» på båtførerregisteret.no. Dette vil normalt ta inntil en dag.

Ved bestått resultat

Ved resultat innenfor beståttgrensen og godkjent eksamensgjennomføring får du tilsendt et Båtførerbevis i bankkortformat i løpet av 2-4 uker.

Eksamensgebyr

Eksamensgebyret til Båtførerprøven skal være forhåndsbetalt før eksamen avlegges. På vår nettbutikk på www.båførerregisteret.no skal du kjøpe en pålogging til Båtførerprøven.
Oppdaterte priser finnes på samme side.

Bilde til båtførerbevis

Bilde skal være tatt rett forfra med hvit vegg/bakgrunn, der man ser ansiktet godt. Ingen solbriller, caps eller poseringer.
Se forøvrig politiets krav til passbilde: https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/pass/kvalitetskrav-passbilder.pdf

Tilrettelagt test

Kandidaten skal dokumentere lese-/skriveproblemer i god tid før eksamensstart. Testleder kan da tildele prøve med 20 minutter ekstra tid på testledersiden. Det kan ved enkelte tilfeller være behov for opplesing av spørsmål og svaralternativer, eventuelt bruke opplesingsfunksjonen i testsystemet. Dette avtales etter søknad til Norsk Test.

Opplesing av spørsmål

I testsystemet er det en opplesingsfunksjon som gjør at man kan merke ut tekst man vil ha lest opp og trykke på en avspillingsknappfor å få lest opp den teksten man ønsker. Her må man bruke hodetelefoner eller øreplugger med ledning for å sikre integritet og hindre støy for andre ved testing. Trådløst utstyr er ikke tillatt.