gå til innhold

Båtfører­registeret

Start eksamen: Båtførerprøven

Eksamen

  • Eksamen varer i 60 minutter og består av 50 oppgaver. Det varsles når du har 5 minut­ter igjen.
  • Kravet til bestått er minst 80% riktige svar (dvs. 40 opp­gaver). I tillegg kreves at emne 4, "Spesielt viktige emner", er 80% eller mer. I praksis ikke mer enn to feil på dette emnet.
  • Tillatte hjelpemidler: parallell­forskyver/linjal/stikkpasser, kladdeark og kalkulator.
  • Kart deles ut av Testleder på eksamensdagen.
  • SKAL LESES FØR TEST! Informasjon til kandidater som skal avlegge Båtførerprøven

Start eksamen ved å trykke på startknappen.

Ny kartsamling med 4 kart skal brukes på både norsk og engelsk test.


Følgende nettlesere kan brukes:

Internet Explorer 8, 9, 10 og 11
Mozilla Firefox
Vi har problemer med Google Chrome etter siste oppdatering, og ber dere benytte en av de overnevnte nettleserne. Etter problemer med IE 9 og 10, er disse nå godkjent for bruk ved testing. Hvis dere opplever uventede feilmeldinger, ber vi dere ta kontakt med support.

Problemer?

Avbrutt test: Hvis du mister kontakt med nettverket eller maskinen kræsjer under testen, så er det bare å lukke alle programmer og starte på nytt. Svarene du avgir blir lagret regelmessig under testen slik at du vil miste minst mulig arbeid. En ny knapp vil komme opp under kolonnen Fortsett, når du skal starte testen etter innlogging. Sjekk testserveren: oppetidsrapport.

Båtførerprøven i 2018

Kartene som skal brukes er en kartsamling av Tjøme, Tjeldsundet, Nærøysundet og Flåvær.

Båtførerprøven krever 80% eller mer i totalt resultat, og 80% eller mer i 4. Spesielt viktige emner, for å bestå Båtførerprøven. Prøven er basert på det til enhver tid gjeldende pensum som du finner i menyvalget til venstre.

Husk legitimasjon! Du må legitimere deg for å kunne starte eksamen.

Husk passbilde!
Passbilde leveres Testleder. Testleder har også mulighet til å ta digitalt bilde på testsentret. Hør med testsentret før test.

Ta:
Demotesten viser deg hvordan testen fungerer og hvor du kan bli kjent med de forskjellige spørsmålstypene.
NB: Demotesten gir ingen indikasjon på
vanskelighetsgraden på Båtførerprøven.

Pris: Gebyr for Båtførerprøven er kr. 744,-. Prøven skal være forhåndsbetalt på utlevert ”Registreringsskjema for Båtførerprøven”, som du får fra testsenteret.

Utvidet tid/tilrettelagt test: Personer som har krav på forlenget eksamenstid på lik linje med andre offentlige eksamener, må varsle dette til Testsentret senest to dager før eksamen. Hvis eksamen holdes i helgen, må dette gjøres senest fredag før klokken 12.00. Norsk Test må da varsles for å tildele prøve med 20 minutter ekstra eksamenstid.

Aldersgrense! Du må være over 16 år for å få utstedt Båtførerbevis. Du kan avlegge eksamen ved fylte 14 år. Du vil da få tilsendt Båtførerbeviset når du fyller 16 år.

Bestått eksamen

Når testen avsluttes får du beskjed om du har bestått. Du må svare riktig på minst 80% (40 oppgaver) for å ha bestått båtførerprøven, samt at emne 4 også må være over 80 % i "Båtførerprøven 2011".

Ved bestått resultat får du tilsendt et båtførerbevis i bankkortformat i løpet av 2-4 uker.

Ikke bestått eksamen

Hvis du ikke består prøven må du vente 14 dager før du kan prøve på nytt.

Resultatbildet på testen viser delresultat som en informasjon til kandidaten om nivået innenfor de nå fire hovedemner som utgjør Båtførerprøven. Resultatsiden kan skrives ut.