gå til innhold

Båtfører­registeret

Start Båtførerprøven ved KID-betaling

Det obligatoriske kravet til båtførerbevis gjelder båtførere som er født fra og med 1. januar 1980 og senere. Det er nødvendig med et slikt bevis for å føre fritidsbåter med lengde over 8 meter eller med motorkraft større enn 25 hestekrefter. Eldre personer anbefales også å ta Båtførerprøven. Det kreves ingen form for praksis i forbindelse med Båtførerprøven eller for å få utstedt båtførerbevis.

Pris: Gebyr for Båtførerprøven er kr. 768,-. Prøven skal være forhåndsbetalt på utlevert ”Registreringsskjema for Båtførerprøven”, som du får fra testsenteret.

Aldersgrense: Du må være over 16 år for å få utstedt Båtførerbevis. Du kan avlegge eksamen ved fylte 14 år. Du vil da få tilsendt Båtførerbeviset når du fyller 16 år.


Eksamen

  • Eksamen varer i 60 minutter og består av 50 oppgaver. Det varsles når du har 5 minut­ter igjen.
  • Tillatte hjelpemidler: parallell­forskyver/linjal/stikkpasser, kladdeark og kalkulator.
  • Kartsamling deles ut av Testleder på eksamensdagen. Kartene som skal brukes er av Tjøme, Tjeldsundet, Nærøysundet og Flåvær.
  • Les kandidatinformasjonen for mer informasjon.
Start eksamen ved å trykke på startknappen.

Problemer?
Hvis du mister kontakt med nettverket eller maskinen kræsjer under testen, så er det bare å lukke alle programmer og starte på nytt. Svarene du avgir blir lagret regelmessig under testen slik at du vil miste minst mulig arbeid. En ny knapp vil komme opp under kolonnen Fortsett, når du skal starte testen etter innlogging.


Husk legitimasjon! Du må legitimere deg for å kunne starte eksamen.

Husk passbilde!
Passbilde leveres Testleder. Testleder har også mulighet til å ta digitalt bilde på testsentret. Hør med testsentret før test.

Ta:
Demotesten viser deg hvordan testen fungerer og hvor du kan bli kjent med de forskjellige spørsmålstypene.
NB: Demotesten gir ingen indikasjon på
vanskelighetsgraden på Båtførerprøven.

Utvidet tid/tilrettelagt test: Personer som har krav på forlenget eksamenstid på lik linje med andre offentlige eksamener, må varsle dette til Testsentret senest to dager før eksamen. Hvis eksamen holdes i helgen, må dette gjøres senest fredag før klokken 12.00. Norsk Test må da varsles for å tildele prøve med 20 minutter ekstra eksamenstid.


Bestått eksamen

Når testen avsluttes får du beskjed om du har bestått. For å bestå Båtførerprøven kreves 80% eller mer i Totalt resultat, og 80% eller mer i emne 4 "Spesielt viktige emner". Ved bestått resultat får du tilsendt et båtførerbevis i bankkortformat i løpet av 2-4 uker.

Ikke bestått eksamen

Hvis du ikke består prøven må du vente 14 dager før du kan prøve på nytt. Resultatbildet på testen viser delresultat som en informasjon til kandidaten om nivået innenfor de nå fire hovedemner som utgjør Båtførerprøven. Resultatsiden kan skrives ut.