Personvernerklæring

Vi bruker cookies.

Behandlingsansvarlig og databehandler

Sjøfartsdirektoratet er behandlingsansvarlig, og Norsk Test as er databehandler for personopplysninger som behandles av dette nettstedet.

Formål

Personopplysningene som innhentes brukes til å administrere, tildele og gjennomføre elektroniske tester og resultater; og til å opprettholde et sentralt båtførerregister pr. Forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt, § 18.

Hvilke personopplysninger blir behandlet..

Listen nedenfor inneholder opplysninger vi kan be om (vi innhenter ikke opplysninger utover det du gir oss). Hvilke opplysninger som blir registrert for en gitt oppgave er avhengig av oppgaven. Vi krever at du oppgir alle opplysninger som er merket som påkrevd for å få tilgang til en tjeneste.

data beskrivelse
nødvendig for
båtførerbeviset
gjennomføring av
båtførerprøven
kjøp
inndragelse/
beslagleggelse
statistikk
påkrevd
fra bruker
bevisnr Et (historisk løpenummer som skrives på Båtførerbeviset. ja
navn Nødvendig for identifikasjon, skrives på Båtførerbeviset ja ja
adresse Nødvendig for å sende Båtførerbeviset til Kandidaten ja ja
telefon Vi sender kjøpsbekreftelse og innloggingskode på sms ja ja ja
epost Support- og annen kommunikasjon med Kandidaten ja
fødselsdato For kontroll av minstealder for Båtførerprøven/beviset ja ja ja
fødselsnr. Nødvendig for entydig identifikasjon vis-à-vis politiet ja ja ja
inndragelse Vi registrerer inndragelsesperioden etter beskjed fra rettsinnstans. ja
opplæring For statistikk ja
prøvedata Vi registrerer data om gjennomføring og resultat av eksamen ja
kort vi registrerer prosessdata ifbm. bestilling av kort, inkl. duplikat ja
support Vi registrerer data du sender oss ved support henvendelser

Vi bruker en ekstern betalingsformidler og lagrer ikke kredittkortopplysninger.

kun opplysninger som er nødvendig for drift blir registrert (data-minimering, jf. GDPR 5.1.c).

Kandidaten registerer selv navn, adresse, telefon, epost, fødselsnr., og opplæring. Bevisnr. og prøvedata genereres av administrasjons og test-systemene. Inndragelsesdata genereres av politi/domstol.

Behandlingsgrunnlag

Sluttbrukeren gir samtykke til registrering av navn, adresse, telefon, epost, fødselsnr./dato, passfoto, og opplæring (opplæring er ikke påkrevd å opplyse om). Jf. GDPR 6.1.a.

Inndragelsesdata er lagret på bakgrunn av Forskrift om tap av retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt, spesielt § 10. Jf. GDPR 6.1.c.

Generering og lagring av bevisnummer gjøres for å ha kontinuitet med tidligere praksis. Jf. GDPR 6.1.f.

Prøvedata lagres fordi brukeren har kjøpt et produkt som inkluderer gjennomføring av en prøve. Jf. GDPR 6.1.b.

Utlevering av opplysninger til tredjepart

Vi overfører data som skal preges på plastkort til trykkeriet som utfører denne oppgaven for oss.

Politiet har mulighet til å søke i registeret og får tilgang til personlige data som er nødvendige for å gjennomføre lovpålagte oppgaver.

Sikring av personopplysninger

Kjernevirksomheten vår omhandler personopplysninger som blir registrert og behandlet. Norsk Test har et mål om trygg beghandling av personopplysninger gjennom å sikre konfidensialitet, integritet (jf. Gdpr 5.1.f) og tilgjengelighet og oppfylle de til enhver tid gjeldende krav i lov, forskrift og interne retningslinjer. Det er et sentralt punkt i vernet av personopplysninger at kun opplysninger som er nødvendig for drift blir registrert (data-minimering, jf. Gdpr 5.1.c).

Konfidensialitet

Uvedkommende skal ikke ha tilgang til personopplysninger. Kun ansatte i Norsk Test som har behov for adgang til data i forbindelse med jobbfunkjsoner vil ha tilgang, og kun tilgang til data som er tilstrekkelig for å utføre jobbfunksjonen. Vi benytter https for alle sider ifbm. båtførerregisteret.no.

Integritet

Personopplysninger som lagres skal være korrekt og konsistent, og alle endringer skal være sporbare. I alle systemene Norsk Test a.s har og benytter seg av logges aktivitet automatisk.

Tilgjengelighet

Alle systemene til Norsk Test a.s har en garantert oppetid på 99.95 %.

Kontaktinformasjon

Databehandler

Norsk Test er et norsk firma og vår behandling av personlig informasjon faller under norsk lovgiving. Dette gjelder spesielt personopplysningsloven og den nye versjonen av denne (vedtatt 22. mai 2018) som gir deg rett til innsyn i egne personopplysninger. Du kan kreve å få rettet eller slettet mangelfulle eller uriktige opplysninger. For at politiet skal kunne utøve sine lovpålagte oppgaver har du kun begrenset adgang til å slette opplysninger om deg fra Båtførerregisteret.

Norsk Test as
9917 Kirkenes
support@datakortet.no

Behandlingsansvarlig

Sjøfartsdirektoratet
Postboks 2222
5509 Haugesund
post@sdir.no