gå til innhold

Kandidatinformasjon

Informasjon om Båtførerprøven 2021

Aldersgrense

Du være fylt 14 år før du avlegger Båtførerprøven. Båtførerbevis blir utstedt til alle over 16 år, som har bestått Båtførerprøven.

Antall oppgaver

Båtførerprøven består av 50 oppgaver.

Tidsbegrensning

Du har 60 minutter fra testen starter.
Du får et varsel når det er 5 minutter igjen av prøven.

Hjelpemidler

Du kan bruke kart, parallellforskyver/linjal/stikkpasser/rullelinjal, penn/blyant, kladdeark og kalkulator. Noen oppgaver krever bruk av kartsett med fire kart, der du kan få spørsmål fra alle fire kartene.

Krav til bestått

For å bestå Båtførerprøven kreves 80% eller mer i Totalt resultat, og 80% eller mer i emne 4 "Spesielt viktige emner".

Kontinuasjonsprøve

Hvis du ikke består prøven, må du vente 14 dager før du kan gjøre et nytt forsøk.

Gjennomføring av eksamen

Du må legitimere deg med godkjent legitimasjon. Personalia registreres før testen begynner og Testleder kontrollerer i samsvar med legitimasjon. Prøven skal gjennomføres på en av testsentret sine datamaskiner eller nettbrett. Private maskiner er ikke tillatt brukt under eksamen.

Registrering av reslutat

Når testen avsluttes vises resultatet på skjermen. Du får beskjed om du har bestått Båtførerprøven, eller ikke. Resultatbildet viser prosentfordelingen innenfor de fire emnene som utgjør Båtførerprøven. Du får ikke tilbakemelding om resultat på det enkelte spørsmål.

Ved bestått resultat

Ved bestått resultat får du tilsendt et Båtførerbevis i bankkortformat i løpet av 2-4 uker.

Eksamensgebyr

Eksamensgebyret til Båtførerprøven skal være forhåndsbetalt før testen avlegges. På vår nettbutikk på www.båførerregisteret.no skal du kjøpe en pålogging til Båtførerprøven.
Oppdaterte priser finnes på samme side.

Bilde til båtførerbevis

Bilde skal være tatt rett forfra med hvit vegg/bakgrunn, der man ser ansiktet godt. Ingen solbriller, caps eller poseringer.
Se forøvrig politiets krav til passbilde: https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/pass/kvalitetskrav-passbilder.pdf

Tilrettelagt test

Kandidaten skal dokumentere lese-/skriveproblemer i god tid før eksamensstart. Testleder kan da tildele prøve med 20 minutter ekstra tid på testledersiden. Det kan ved enkelte tilfeller være behov for opplesing av spørsmål og svaralternativer, eventuelt bruke opplesingsfunksjonen i testsystemet. Dette avtales etter søknad til Norsk Test.

Opplesing av spørsmål

I testsystemet er det en opplesingsfunksjon som gjør at man kan merke ut tekst man vil ha lest opp og trykke på en avspillingsknappfor å få lest opp den teksten man ønsker. Her må man bruke hodetelefoner eller øreplugger med ledning for å sikre integritet og hindre støy for andre ved testing. Trådløst utstyr er ikke tillatt.