gå til innhold

Båtfører­registeret

Nyutstedelse eller duplikat av Båtførerbevis

Vennligst benytt ett av skjemaene under når du søker om Båtførerbevis.
Det påregnes tre ukers behandlingstid på søknader og henvedelser om Båtfører­bevis og Båtfører­prøven.

Innsending

Vi setter pris på å få søknaden på e-post, der dokumentasjon, passbilde og legitimasjon er skannet inn (sladd gjerne kontonummer, etc. som ikke er relevant i forhold til søknaden).

Søknaden sendes til bat@norsktest.no.

Det er også mulig å sende søknaden pr. brev til

Norsk Test a.s.
9917 Kirkenes

Søknader som sendes på e-post har kortere behandlingstid.

Behandling og betaling

Ved innsending i posten, vil det ta tre til fire uker før du mottar beviset. Innsendte dokumenter blir ikke returnert, men makulert etter tre måneder.

For at du skal kunne betale, vil personnummer også være nødvendig. Du vil få tilgang til "Min side" der du går inn og betaler for duplikatet. Beviset vil bli satt i produksjon når betaling er registrert. Hvis du sender inn søknad uten epostadresse, vil det komme et fakturagebyr på kr. 48,- i tillegg. Prisen på duplikat-beviset er kr. 458,-.

Du vil motta betalingsinformasjon på e-post når søknaden din er ferdigbehandlet.

Vi kan per i dag ikke behandle hastebestillinger, da det er på grunn av COVID-19 situasjonen er redusert flykapasitet og stor usikkerhet på om vi klarer å levere ekspress over natt. Alle søknader blir behandlet så fort som mulig og normalt vil beviset være hos deg innen to uker fra bekreftelse er sendt.

Vedlegg

Identifikasjon

Vi må vite hvem du er, hvordan du ser ut, og hvor vi skal sende Båtførerbeviset. Søknaden må inneholde:

  • Kopi av godkjent legitimasjon: Pass, Nasjonalt ID-kort, førerkort eller bankkort. Fødselsnummer er nå påkrevd.
  • Adresse (husk riktig postnummer og sted).
  • Et passbilde. Hvis digitalt, skal filnavnet være bevisnummeret.jpg eller fornavn_etternavn.jpg. Hvis det sendes i posten, skal bildet være merket med navn og fødselsdato på baksiden.

NB! Har du endret navn, må dette dokumenteres med vigselsattest eller liknende.

Kunnskap

For at Norsk Test skal kunne utstede Båtførerbevis, må du kunne dokumentere tilstrekkelig kunnskap på en av måtene under:
  1. Kopi av gammelt båtførerbevis,
  2. Kopi av vitnemål der Sjøfart eller Båtførerprøven er valgfag,
  3. At vi finner deg i Båtførerdatabasen.
  4. Båtførerkort (Utstedt av Norske Båtskoler)
  5. Båtførerdiplom
  6. Stemplet og signert utskrift av sensorsprotokoll/bekreftelse fra sensor

Se nedenfor dersom du søker Båtførerbevis basert på tilsvarende eller høyere kompetanse.


Duplikat av tidligere utstedt Båtførerbevis

KS 0352 - Dette skjemaet brukes ved søknad om duplikat av tidligere utstedt Båtførerbevis.

Informasjon om vedlegg, dokumentasjon o.l finner du i skjemaet.

Båtførerbevis basert på tilsvarende eller høyere kompetanse

KS 0353 - Dette skjemaet brukes ved tilsvarende eller høyere kompetanse enn Båtførerbevis. Informasjon om vedlegg, dokumentasjon o.l finner du i skjemaet.

Ved søknad om utstedelse av båtførerbevis på grunnlag av annen teoretisk kompetanse enn båtførerprøven, er søkeren ansvarlig for oversending av tilstrekkelig dokumentasjon. Søkeren er nødt til å dokumentere at gjennomført utdanning/opplæring tilsvarer pensum til Båtførerprøven. Dette innebærer at innsendte papirer dokumenterer at hovedelementene i pensum til båtførerprøven er dekket. Det er, for eksempel, ikke tilstrekkelig å henvise til vitnemål/karakterutskrift hvor søkeren har bestått “Prosjekt til fordypning” eller “Tverrfaglig eksamen”. Det må også legges ved fagplan/læringskrav som beskriver innholdet i faget.