gå til innhold

Båtfører­registeret

Ny kartsamling

..tas i bruk fra tirsdag 18. april 2017

Ta kontakt med Norsk Test dersom du har spørsmål som du ikke finner svar på her.

Hovedsakelig til kandidater..

Når skal de nye kartene tas i bruk?
De nye spørsmålene for de nye kartene vil bli tatt i bruk tirsdag 18. april 2017 kl. 10.
Blir det flere kartspørsmål?
Ja. Antall kartspørsmål i databasen øker betraktelig. Antall spørsmål den enkelte kandidat får vil også øke.
Er pensum endret?
Nei. Det er samme pensum.
Hvorfor kommer det nye kart til båtførerprøven?
Det gamle kartet har vært lenge i bruk og det var begrenset med muligheter for å lage nye spørsmål i kartet. Det er nå laget en rekke nye spørsmål for de nye kartene.
Må vi ha alle de nye kartene?
Ja, kandidaten kan få spørsmål fra alle fire kart.
Hva koster de nye kartene?
Prisen for prøve til kandidat forblir uendret (se også 2.8).

Informasjon til testsenter/testleder

Hvorfor kommer det nye kart til båtførerprøven?
Det gamle kartet har vært lenge i bruk og det var begrenset med muligheter for å lage nye spørsmål i kartet. Det er nå laget en rekke nye spørsmål for de nye kartene.
Må vi ha alle de nye kartene?
Ja, kandidaten kan få spørsmål fra alle fire kart.
Når får vi de nye kartene?
Kart er sendt (sendt 31. mars) til alle testsentre som gjennomførte båtførerprøve siste år.
Må vi endre på undervisningen?
Det må dere selv vurdere. Hvis dere har undervist veldig direkte etter de gamle spørsmålene fra testen, kan det være lurt å bruke litt mere tid på undervisning rundt kart og navigasjon nå som det kommer flere nye kart og mange nye spørsmål.
Må vi endre på testgjennomføringen?
Ikke nødvendigvis. Men det vil nå være enda viktigere at det er god plass mellom kandidatene slik at de har anledning til å studere kartene sine uten å forstyrre naboen.
Hva skjer med gamle spørsmål og kart?
De gamle spørsmålene tas ut av testen. De gamle kartene kan fritt brukes til undervisningsformål, det er ikke nødvendig å returnere de (ikke returner de!).
Hvordan får vi tak i flere kart?
De kan enten bestilles fra testledersiden eller dere kan skrive dem ut selv. Lenken til nedlastbare kart finner dere på kartbestillingsskjemaet.
Hva koster de nye kartene?
Ved bestilling fra Norsk Test vil kartene koste kr. 4,- pr kartsamling med fire kart. Prisen for prøve til kandidat forblir uendret. Det er også mulig å skrive ut kart selv (se 2.7).
Kan de nye kartene brukes i undervisningen?
Ja. Men det er testleders ansvar å påse at kartene som brukes under eksamen ikke har notater eller andre merknader.