gå til innhold

Båtfører­registeret

Spørsmål og svar


Generell informasjon

Er båtførerprøven obligatorisk?
Bestått båtførerprøve er obligatorisk for alle som er født 1.1.1980 eller senere og skal føre båt over 25 hk, eller 8 meter. Ved bestått båtførerprøve mottar du båtførerbeviset.
Hvor kan jeg avlegge båtførerprøven?
Båtførerprøven kan avlegges på ett av våre testsenter landet rundt. Du kan søke i testsenterlisten for å finne et testsenter nær deg.
Hvor stor båt kan jeg føre med båtførerbeviset?
Du kan føre fritidsbåt inntil 15 meter. Hvis du er usikker på om du har lov til å føre en båt, skal du kontakte Sjøfartsdirektoratet for nærmere veiledning angående sertifkatkrav til fritidsbåter.
Hvor gammel må jeg være for å avlegge båtførerprøven?
Fra 1. mai 2009 må du ha fylt 14 år før du kan avlegge båtførerprøven. Du vil da få utstedt ditt båtførerbevis når du fyller 16 år.
Hvilke regler gjelder for å føre en fritidsbåt?
Du må ha fylt 16 år dersom du skal føre en fritidsbåt med en motorytelse over 10 hk eller som er lengre enn 8 meter. Hvis båten er over 8 meter eller over 25 hk må du ha båtførerbevis hvis du er født etter 1.1.1980. For å føre fritidsbåt over 15 meter, må du ha minimum fritidsbåtskippersertifikat. Les mer om fritidsskippersertifikat her: Fritidsskipper, eller kontakt post@sdir.no for regler om Fritidsskippersertifikat.

Om eksamen

Hva er pensum?
Pensum og retningslinjer innholder krav til kurs og innhold i båtførerkurs.
Kan jeg ta det som privatist?
Ja, ta kontakt med et av våre godkjente testsentere for å avtale tidspunkt.
Hvilke bøker kan jeg bruke for opplæringen?
Her finner du et utvalg av bøker og nettbaserte kurs som kan benyttes til opplæring før avleggelse av båtførerprøven.
Hva koster båtførerprøven?
Fra 1. januar 2024 koster det 874 kr. for båtførerprøven. Hvis du ikke består ved første forsøk, koster de neste prøveforsøkene 461 kr. per forsøk.
Hva lærer jeg ved å ta båtførerprøven?
Gjennom båtførerprøven får du en innføring i navigasjon og bruk av navigasjonsinstrumenter. Du lærer om lanterner, nødsignal og sjøens trafikkregler. Videre får du en innføring i sjømannskap, sikker bruk av båt og håndtering av nødsituasjoner.
Hvor finner jeg lovverket om båtførerprøven og fritidsbåter?
Lovteksten i sin helhet.
Hva er kravet til bestått båtførerprøve?
Kravet til bestått er todelt. Du må ha 80% eller høyere på «Totalt resultat», og resultatet i emne 4 «Særskilt viktige emner», må være 80% eller høyere. Se Fagplan og retningslinjer.

Om båtførerbeviset

Når mottar jeg mitt båtførerbevis?
Du vil motta båtførerbeviset i posten ca. 2-4 uker etter at du har bestått båtførerprøven og vi har mottatt godkjent bilde av deg.
Jeg trenger engelsk tekst på båtførerbeviset. Hva gjør jeg?
Teksten på baksiden av båtførerbeviset gir en bekreftelse av kunnskap på norsk og engelsk.
Jeg har mistet båtførerbeviset. Hva gjør jeg?
Dersom du mister ditt bevis kan du søke om utstedelse av duplikat. Her finner du instruks for hvordan du søker om nytt bevis.

Annet

Hvor store bildefiler kan jeg sende på epost?
Samlet størrelse på alle bilder og tekst i eposten må være under 100 MB. Hvis du skal sende flere bilder, og dette er et problem, så kan du dele opp eposten og sende bildene i flere runder.